YASAKLANDI - Pratik Tarifim

Column Left

Sponsorlu Bağlantılar

Takip Et

15 Haziran 2020 Pazartesi

YASAKLANDI

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
YASAKLANDI
Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile
kamu güvenliğinin sağlanması ve corona
virüsü salgınının yayılmasının önlenmesi
amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve
yürüyüșlerin 15 gün süreyle yasaklandığını
duyurdu.
Bitlis Valiliği yaptığı açıklamada, 15 gün süre
ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi
umuma açık alanlarda miting ve toplantıları,
gösteri yürüyüșleri, oturma eylemi, protesto
eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın
açıklamaları, her türlü stant açma, konser,
șenlik, meșale yakma, el ilanı, bildiri, broșür
dağıtma, afiș, poster asma gibi her türlü
eylem ve etkinliklerin yapılmasının
yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada șöyle denildi: *

Vatandașlarımızın temel hak ve
hürriyetlerine dair uluslararası sözleșmeler,
T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan
hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir
șekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde
huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu
güvenliğinin sağlanması, suç ișlenmesinin
önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile
bașkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel
asayișin korunması ile șiddet olaylarının
yaygınlașmasının ve Koronavirüs (Covid-19)
salgınının yayılmasının önlenmesi, genel
sağlığın korunması, meydana gelebilecek
olası provokasyonların ve yașanması
muhtemel toplumsal olayların önlenmesi
amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
11’inci maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüșleri Kanunun 19’uncu
maddesi gereğince;Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun
göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; Bitlis il
sınırları içinde 09.06.2020 saat: 00.01´den,
23.06.2020 saat: 23.59´a kadar 15 gün süre
ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi
umuma açık alanlarda miting, açık yer
toplantıları, gösteri yürüyüșleri, oturma
eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır
kurma, basın açıklamaları, her türlü stant
açma, konser, șenlik, meșale yakma, el ilanı,
bildiri, broșür dağıtma, afiș, poster asma vb.
ürdeki her türlü eylem ve etkinliklerin
yapılmasının yasaklanması kararı alınmıștır.
Kaynak:https://gonuldostlar.net/
Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar
Hiç yorum yok:
Comments

Sponsorlu Bağlantılar